Aktuální plán tréninků

Plán tréninků je připraven všemi trenéry vždy před začátkem tréninkové sezony a zveřejněn v září (pro podzimní sezonu) a lednu (pro jarní sezonu).
 

 


Rámcový tréninkový plán

V dokumentu "Rámcový tréninkový plán HDR-DH21" najdete tréninkové aktivity (a jejich četnost), na které byste se měli zaměřit podle svého sportovního věku, zkušeností s orientačním během a sportovními cíli. Dokument ukazuje stupně rozvoje orientačního běžce od dětského věku až po dorost a dospělost. 
 
 
Individuální tréninkové plány konzultujte se svými trenéry.