Podmínky členství v oddíle
Pro nové zájemce - aktivní a sportovně založené děti - máme otevřené dveře kdykoliv. Přijďte si vyzkoušet trénink! Orientační běh je vhodný cca od 7-8 let.
  • první tři tréninkové hodiny jsou ukázkové, aby si dítě vyzkoušelo, zda se mu u nás bude líbit. Poté se platí zápisné - členský příspěvek.
  • členský příspěvek je 2000 Kč za kalendářní rok, pokud tréninky navštěvuje více sourozenců, mají 10% slevu, platí pro děti a mládež t.č. do DH20
  • rodiče dítěte odevzdají trenérům vyplněnou přihlášku
  • předpokládá se účast dětí na víkendových akcích (povinná min. účast je 6 závodů ČSOS za kalendářní rok), zapojení rodičů je vítáno (pomoc s organizací, dopravou, doprovod nejmenších dětí při tréninku apod.)
  • členství dospělých, příp. sourozenců či dětí, kteří nechodí na pravidelné tréninky,  je možné, řešíme individuálně
  • startovné dětí na závodech v jarní a podzimní závodní sezóně je hrazeno z oddílového rozpočtu (zdroj: členské příspěvky, granty města Dobříš a Mníšek, granty MŠMT-NSA, vlastní zdroje ). Pokud chtějí přihlašovat na závody rodiče nebo sourozenci (kteří neplatí plné členské příspěvky), je to také možné, požádají o registraci, platí pro ně minimální členský příspěvek t.č. 300 Kč (rok 2020) nebo uhradí indiviuálně stanovený členský příspěvek zohledňující navíc očekávané startovné a další náklady. Skutečné náklady se vyúčtují na konci roku.
  • se svými dotazy se můžete obracet na email okdobris@seznam.cz

Přihláška

Přihláška do oddílu Word:Prihlaska_OK Dobris-2020-1.docx (17311)

Přihláška v pdf: Přihláška OK Dobříš 2020-1.pdf (199159)

Přihlášku je třeba vyplnit a originál předat nejlépe na tréninku Janě Nové, která v oddíle spravuje členskou evidenci. Vyplněnou přihlášku v pdf je možné poslat předem na oddílový email okdobris@seznam.cz

Při vstupu do oddílu je třeba absolvovat vstupní lékařskou prohlídku pro sport orientační běh, formulář je ke stažení zde: Zdravotní_způsobilost_sport (orientační běh).pdf (315891) (platí pro děti do 18 let)


Pro rodiče

Z vlastní zkušenosti jistě víte, že děti se přirozeně učí od svého okolí - které je inspirací a příkladem. A ať chceme nebo ne, hlavním vzorem jsou pro děti pořád ještě jejich rodiče. Proto chcete-li mít doma malého sportovce, je nejlepší začít u sebe a jít jim sami příkladem. Daleko účinnější než vysvětlovat dítěti, aby sportovalo, je, když mu jeho vzory ukazují, že sport je pro ně důležitý, že je součástí jejich životního stylu, že je baví. A to tím, že ho sami aktivně provozují.

Sporty v přírodě, kterých se účastníme, mají obrovskou výhodu – jsou dostupné i naprostým začátečníkům. Při samotném sportování jste obvykle schovaní někde v lese, takže nemusíte brát ohledy na to, jestli se na vás dívají nějací diváci, jestli se jako začátečníci neztrapníte či se zeptáte jiného běžce na radu. Při většině akcí jsou navíc v nabídce i kategorie pro začátečníky, takže neváhejte a na některou z víkendových akcí se vydejte s námi. Nejen jako doprovod, ale přímo na trať. Kromě vlastního dobrého pocitu a sportovních endorfinů si získáte i uznání vašich dětí, že sportujete společně s nimi. Můžete pak společně rozebírat postupy . Anebo si dát rodinný závod od sběrky do cíle.


 

Doporučené vybavení na trénink a závod:

Pro tréninky venku doporučujeme hlavně vhodnou sportovní obuv (určenou pro běh), dále vhodné (nejlépe funkční) oblečení odpovídající aktuálnímu počasí.

Ze speciálního vybavení je brzy třeba pořídit buzolu, později také vlastní elektronický čip pro účast na závodech. Se správným vybavením vám rádi poradíme, ať neinvestujete do něčeho nevhodného.

Pro začínající děti máme buzoly a čipy v omezeném množství na dočasné zapůjčení.

Pro tréninky v tělocvičně stačí sportovní vybavení používané v hodinách tělocviku.