děti

seznam dětí navštěvujících kroužek bude doplněn až po náboru, který se koná v průběhu září a října 2011