Závěry členské schůze klubu 2022

11.07.2023 18:36

Vážení členové oddílu, členská schůze, která proběhla elektronicky dne 7.7.2023 měla v programu dva body:

1. Schválení Výroční zprávy o činnosti klubu za rok 2022

2. Schválení Ondřeje Španěla do výboru klubu

V elektronickém hlasování se účastnilo 58 členů klubu s právem hlasování. Celkový počet členů klubu s právem hlasovat bylo 102 k 7.7.2023.

Všech 58 hlasovalo PRO bod 1. i 2. což je 57 % hlasů PRO. 

Tímto byla tedy schválena jak Výroční zpráva klubu za rok 2022, tak i Ondřej Španěl za člena výboru klubu. 

Všem hlasujícím tímto děkujeme za svědomitost a odpovědný přístup k činnosti klubu. Ondrovi přejeme mnoho zdaru při formování dalšího směřování klubu v budoucích letech.


Za výbor klubu

Pavel Janda

—————

Zpět