Výsledky hlasování - Oddílová schůze, Výroční zpráva 2020

11.03.2021 22:22

Vážení členové OK Dobříš,

k 24:00 7.3.2021 skončilo hlasování per rollam o zprávě o činnosti klubu, zprávě o hospodaření a účetní uzávěrce za rok 2020 souhrně prezentované ve výroční zprávě za rok 2020. Současně skončilo i hlasování o pátém členu výboru klubu, kde výbor klubu navrhnul Jindřicha Housku.

Hlasování členské schůze se zůčastnilo 67 členů z možných 96 členů, kteří mají právo hlasovat dle stanov klubu. Schůze byla usnášeníschopná a hlasování platné.

Z 67 přítomných hlasovalo 67 PRO schválení výroční zprávy a 66 PRO schválení Jindřicha Housky za pátého člena výboru, 1 se zdržel hlasování.

Výroční zpráva za rok 2020 je tedy schválena členskou schůzí.

Jindřich Houska je zvolen členem výboru členskou schůzí.

 

Všem děkuji za účast a hlasování.

Moc se těším, až se všichni potkáme na společné oddílové akci.

 

Za výbor oddílu

Pavel Janda, předseda

—————

Zpět