Sportovní den pro ZŠ Dobříš

24.06.2023 21:20

Dne 20.06. jsme uspořádali sportovní den pro ZŠ Dobříš v Anglickém parku. Pro žáky 1. až 3. třídy jsme si připravili šest stanovišť se zaměřením na orientaci a běh. Děti si vyzkoušely práci s mapou při jednoduchém orienťáku po fáborkách a s čipy v bludišti a při miniorienťáku. Hledaly zvířátka a správný postup si do kartičky razily kleštičkami. Prošly slalomem mezi kloboučky a soutěžily ve štafetovém běhu. Paní učitelky dětem ochotně pomáhaly a podle mapy své třídy vždy dovedly na jednotlivá stanoviště. Celé dopoledne se vydařilo, dětem se vše moc líbilo a byly rády, že se něco nového naučily. 

Velký dík také patří členům OK Dobříš, kteří s organizací pomáhali - Blanka Hrušková, Ondra a Filip Španělovi, Tomáš a Lukáš Kubečkovi, Přemek Žižka a Matěj Dragoun.

Za rok se s dětmi ze ZŠ Dobříš opět rádi uvidíme. 

Akce byla spolufinancována z grantu města Dobříše.

Markéta

—————

Zpět