Příspěvky na 2. pololetí

28.01.2012 22:51

S koncem pololetí se přiblížil čas pro zaplacení členských příspěvků na druhou polovinu školního roku. Částka je stejná jako na podzim, tj. 1000 Kč na dítě, resp. 900 Kč v případě, že kroužek navštěvuje více sourozenců. Příspěvky pošlete nejlépe převodem na účet OK Dobříš 2600168236/2010 (Fio banka). Variabilní symbol platby je rodné číslo dítěte.

Členské příspěvky budou použity zejména na nákup dalšího vybavení pro tréninky a také pro placení startovného na jarních závodech.

Trenéři OK Dobříš

—————

Zpět