Pravidla pro placení členských příspěvků v roce 2020

01.02.2020 09:44

Výroční členská schůze OK Dobříš dne 25.1.2020 schválila pravidla pro placení členských příspěvků v roce 2020.

 

Odkazy na prezentace a fotky:

Celá prezentace ze schůze

Výroční zpráva za r.2019 schválená členskou schůzí

https://okdobris.rajce.idnes.cz/171_Zimni_soustredeni_Nove_Hute_24.-26.1.2020/


Dochází ke změně v periodicitě placení členských příspěvků pro trénující děti, viz níže - bude se platit najednou za celorok, nikoliv tedy „jaro“ a „podzim“. Výše členského příspěvku za rok se prozatím nemění.

Zvyšuje se minimální členský příspěvek pro dospělé, které oddíl přihlašuje na závody, a za děti z  „modré“ doprovodné skupiny (např. netrénující sourozenci jezdící s námi občas na akce a závody) určený na režii oddílu na 300 Kč.

 

Uhraďte prosím odpovídající členský příspěvek na účet OK Dobříš u FIO banky:

č.ú. 2600168236 / 2010

 

Do popisu platby prosím uvádějte jméno, za koho je členský příspěvek placen.

Plaťte za dospělé a děti zvlášť (účtuje se na jiné účty).

1) Děti a mládež (trénující pravidelně)

Platí se najednou (tj. včetně dresu) za celorok takto:

  1. 1 dítě: 2.000,- Kč + roční půjčovné dresu 100 Kč  do 28.2.2020

  2. 2 děti : 3.600,- Kč + roční půjčovné dresu 100 Kč za každého do 31.3.2020

  3. 3 děti: 5.400,- Kč + roční půjčovné dresu 100 Kč za každého do 30.6.2020

  4. 4 děti: 7.200,- Kč + roční půjčovné dresu 100 Kč za každého do 30.6.2020 event dle dohody s účetní

Příklad: 1 dítě a půjčený dres = platba 2.100,- Kč atd.

 

Kdo nemá vlastní čip a půjčuje si oddílový, uhradí 200 Kč paušál za každého půl roku.

V případě ukončení členství v průběhu roku bude vráceno 30% ročního příspěvku.

V případě začátku členství v průběhu roku se platí čl.příspěvek v poměrné výši, minimálně 50% z roční částky

 

Potřebujete-li potvrzení pro zdrav.pojišťovnu kvůli příspěvku na sport.činnost, plaťte čl.příspěvek na každé dítě zvlášť a do popisu platby uveďte jméno dítěte! Fakturu zaměstnavateli (na čl.příspěvek či na cenu za soustředění) dohodněte s účetní oddílu emailem.

 

2) Dospělí a děti/mládež, registrovaní, které oddíl přihlašuje na závody (neplatící plné členské příspěvky):

 

- uhradíte roční členský příspěvek v termínu do 31.3.2020

- dospělí: členský příspěvek je odstupňován dle očekávané závodní aktivity, výši si zvolíte sami:

3.000   -   2.500  -   2.000   -  1.500   -  1.000   -   500 Kč, minimálně 300 Kč

 

- děti z tzv. „modré“ doprovodné skupiny uhradí roční čl. příspěvek 300 Kč .

 

Skutečné náklady (zejm. ) startovné budou této skupině vyúčtovány na konci závodní sezóny.

V kalkulaci pro dospělé počítejte, že při ročním vyúčtování vám z „předplacené“ částky kromě startovného strhneme též 300 Kč na režii oddílu + cca 100 Kč registrační poplatek ČSOS. Kdo si půjčuje oddíl.čip, vztahuje se na něj paušální poplatek 200 Kč/pololetí

Rovněž dospělým je možno vystavit potvrzení pro zdravotní pojišťovnu kvůli příspěvku na sportovní činnost, zjistěte si raději napřed podmínky.

Finančně náročné akce typu soustředění budou vyúčtovány ihned.

V případě „marných“ nákladů – propadlé startovné, storno poplatky, navýšení startovného při přihlášení v 2. termínu, event. jiných nákladů mimo ORIS, se toto vyúčtuje na konci sezóny

Příspěvky na akce (startovné na závodech, soustředění, doprava) – bude upřesněno výborem klubu v průběhu 1.pol. dle výše získaných peněz z grantů a příjmů ze závodu 1.5.2020, předpokládáme do 30.6.2020. Výbor může omezit celkovou výši startovného hrazeného oddílem (dle věkové kategorie a výsledků a aktivitě na sportovním poli).

Přeplatky zálohového startovného z roku 2019 – dospělí (započtu vám automaticky jako kredit roku 2020)

Skupina

Převod do 2020

Aschermann

-1 560

Hronza

-540

Hruška

-100

Kopáček

-2 685

Lorenc

-30

Lorencová Tučanová

-800

Matys

-210

Neuer

-340

Nováčková

-1 280

V případě dotazů mne kontaktujte.

Děkuji za včasné zaplacení.

Jana Bochenková, účetní oddílu

Tel. 602 394 614

Email:   j.bochenkova@seznam.cz


 

 

—————

Zpět