Pořádáme první závod - mistrovství v nočním OB

29.02.2016 21:59

V letošním roce čeká náš oddíl jedna významná premiéra - pořádání prvního významnějšího závodu, a to kompletně vlastními silami. V orienťáku obecně platí pravidlo "chceš-li závodit, měl bys také nějaký závod uspořádat". To se týká především větších a významnějších oddílů, kam už ale OK Dobříš také patří. U závodů s velkým počtem účastníků je zajímavým efektem pořádání také příjem ze startovného, který se dá použít na úhradu některých oddílových výdajů.

Napoprvé jsme si pro pořádání vybrali oblastní mistrovství v nočním orientačním běhu. Jednak se nočnímu OB sami aktivně věnujeme, hlavně je to ale z pořadatelského pohledu nejméně komplikovaný závod, kterého se zúčastní jen menší množství závodníků (cca 100). Při pořádání tohoto závodu chceme především posbírat potřebné zkušenosti, abychom se příště mohli pustit i do něčeho většího. Pořádání bude stát hodně na bedrech těch nejzkušenějších, kteří už zorganizovali mnoho závodů - Jany a Martiny B. a Kejmila. Vítané je ale zapojení všech aktivních členů oddílu. Zájemci o pořádání a pomoc, hlaste se přes přihláškový systém, ať je jasné, s kým je možné počítat. Podle toho se pak přidělí jednotlivé funkce a konkrétní činnosti. Hlavní doba pořádání bude v sobotu 9.4. zhruba od 18. hod. do noci (dle úseku - start skončí dřív než cíl apod.). Podrobnější pokyny pro pořadatele budou následovat někdy po velikonočním soustředění.
Kdo by chtěl tento závod běžet, je to v omezeném rozsahu také možné. Konkrétně se nás účast na závodě týká zhruba takto:
- malé děti - neběží, nepořádají
- děti - HD12 - mohou si zkusit jednoduchou trať pro příchozí, pokud je to ale komplikované (doprava apod.), je lepší šetřit síly na nedělní závod
- žactvo/dorost HD14 - 18 - je to krajské mistrovství, měli by běžet všichni, závod je v našem domácím prostoru, tak není čeho se bát
- dospělí - prioritně pořádají. Pokud nás bude dost a zvládneme se vystřídat, mohou zájemci i běžet závod. Ti, co budou roznášet kontroly, mohou ale běžet jen mimo soutěž (např. jako předběžci)

A ještě základní informace k závodu:
- druh závodu: oblastní mistrovství v nočním OB pro Prahu, střední a jižní Čechy
- termín: sobota 9.4.2016
- centrum: dětský svět Skřítkov (areál býv. Rukavičkářských závodů)
- mapa: Vlaška 2016 (rozšířená směrem k Voznici)
- čas startu 00: 21 hod.
- konec závodu: zhruba kolem půlnoci, dětské kategorie budou mít vyhlášení kolem 22:30
- ubytování: v centru závodu bude zajištěné ubytování pro přespolní zájemce, mohou využít i pořadatelé (na zemi ve vlastním spacáku)

Tento víkend se kromě našeho nočního konají i další závody - v sobotu dopoledne v Benátkách nad Jizerou oblastní přebor ve sprintu, v neděli pak oblastní žebříček ve Staré Huti u Dobříše. Program bude tedy nabitý - sobotní sprint i nočák jsou krajské přebory, tedy závody důležité pro kategorie HD12 a starší, nedělní oblastní závod je v zajímavém terénu a hlavně ho máme blízko, předpokládá se tedy účast většiny oddílu. Bude to tedy náročný víkend, který společnými silami ale hravě zvládneme :-)

—————

Zpět