Orienťák pro veřejnost na Vlašce

08.08.2015 09:35

Jen ty, mapa a neznámá trať v lese. Zvládneš to? V rámci sportovní akce Dny orientace v přírodě proběhne 26.8. na Vlašce orienťák pro veřejnost. Zároveň jde o prázdninový trénink oddílu sportů v přírodě OK Dobříš.

Chceš si vyzkoušet orienťák – sport pro každého šikovného kluka či holku, který se odehrává v té nejkrásnější tělocvičně – v přírodě? Na závěr prázdnin jsme v lese a na loukách mezi Vlaškou a Brodcemi připravili jednoduchou trať. Stačí přijít na Vlašku, vyžádat si u obsluhy občerstvení mapu s tratí (za symbolický poplatek 5 Kč) a vyrazit na trať. Čas se neměří, důležité je najít všechna kontrolní stanoviště a vrátit se zpět na Vlašku. Za absolvování celé trati a nalezení všech kontrol si pak na Vlašce můžeš vybrat malou odměnu.

Základní informace:

Termín: středa 26.8., tratě budou připraveny v době 14 – 19 hod., od 17 hod. budou na Vlašce i trenéři OK Dobříš, kteří můžou poradit a pomoci začátečníkům

Místo: Dobříš – Vlaška, areál zahradní osvěžovny

Tratě:

    A – „linie“ – jednoduchá trať pro malé děti a úplné začátečníky, vyznačena červenobílými fáborky, možnost zkracování linie mezi kontrolami, délka 1,7 km přímo / 2,7 km po linii

    B – krátká a jednoduchá trať pro děti a začátečníky, bez fáborků, jen podle mapy, délka 1,8 km

    C – krátká, ale mapově trochu náročnější trať pro větší děti a zkušenější začátečníky, délka 2,3 km

    D – náročnější trať pro dospělé a zkušenější děti, délka 6,1 km (měřeno vždy vzdušnou čarou, skutečná uběhnutá vzdálenost je o něco delší)

Kontrolní stanoviště budou v terénu vyznačena červenobílými lampiony. Průchod kontrolami si každý účastník označí ve svém závodním průkazu (součást mapy).

Pozor! Při startu z Vlašky a zpět při doběhu na ní křižujete místní silnici, dávejte pozor na projíždějící auta a cyklisty!

Mapa: Brodce, speciální mapa pro orientační běh, měřítko 1:10.000

Další informace: na Vlašce budou po celou dobu k dispozici letáky se základními pokyny pro začátečníky, od 17. hod. zájemcům rádi pomůžou i trenéři OK Dobříš.

Akce je zároveň prázdninovým tréninkem OK Dobříš a prvním společným rozběháním před podzimní sezónou.

Kontakt: www.okdobris.cz

—————

Zpět