Oddílová schůze, Výroční zpráva 2020, Hlasování

21.02.2021 22:17

Vážení členové OK Dobříš, 

letos jsme se bohužel nemohli společně sejít na tradičním zimním
soustředění na Nových Hutích, kde měla kromě sportovních aktivit
proběhnout i výroční členská schůze. Vzhledem k vývoji situace kolem
covid-19 není ani v blízké době reálná možnost svolání schůze
prezenčně. Proto dle článku 3.6 Stanov klubu rozhodl výbor o konání
výroční členské schůze „na dálku“ - hlasováním na internetu
prostřednictvím formuláře. 
Předmětem jednání a hlasování budou následující věci, které jsou v
kompetenci členské schůze jako nejvyššího orgánu klubu (dle článku 3.4
Stanov):

Jde především o schválení Výroční zprávy OK Dobříš za rok 2020,
kterou jste dnes dostali emailem. Jsou v ní mimo jiné: zpráva o činnosti
klubu za rok 2020, zpráva o hospodaření a účetní závěrka za rok 2020 a
záměry klubu do budoucna.  Vzhledem k tomu, že klub nemá zřízenou revizní komisi, 

byl o revizi Výroční zprávy a rámcovou kontrolu účetní závěrky za rok 2020 jako
její součásti požádán člen klubu pan Luboš Nentvich, který k
předloženým dokumentům neměl výhrady.

 

Dále jde o volbu nového člena výboru k obsazení (pátého) místa, které
po loňské rezignaci Lenky Pavlíčkové zůstává neobsazené. Po
projednání ve výboru, mezi trenéry i s Jindrou samotným výbor navrhuje za
člena výboru zvolit Jindřicha Housku, který již dlouhodobě působí i
jako trenér a je Vám všem dobře známý. 

Výbor oddílu tedy navrhuje, aby členská schůze schválila předloženou
Výroční zprávu za rok 2020 a schválila Jindřicha Housku jako nového
člena výboru OK Dobříš. 

Hlasovat můžete prostřednictvím google formuláře v emailu.

Pro hlasování máte lhůtu 14 dnů, tj. od 22.2.2021 do 7.3.2021. Kdo
nebude hlasovat, platí, že hlasoval proti návrhu. 

Děkujeme za spolupráci! 

Za výbor oddílu Pavel Janda 
předseda OK Dobříš, z. s.

—————

Zpět