Neděle 17.5. - Otvírání studánek (celooddílový mapový trénink) Voznice - pokyny

13.05.2020 13:23

V neděli 17.5.2020 odpoledne se ve Voznici koná  celooddílový mapový trénink, odložená tradiční (březnová) akce "Otvírání studánek" aneb trénink OB pro OK Dobříš i pro veřejnost.

Hlaste se v přihláškovém systému nejlépe do soboty večer (kvůli zadávání přihlášených do počítače), nicméně akce je otevřená i pro ty, kdo se rozmyslí později.

 

Pokyny k organizaci tréninku:

Centrum: Voznice - náves (velká travnatá plocha se stromy za hospodou).

GPS: 49.8170650N, 14.2159211E

Parkování: Asfaltová plocha za hospodou na návsi, příjezd "zleva",  nebo ve vesnici. Věci si můžete odložit na trávníku, event. v oddílovém stanu.

Start :  V rozmezí 14:30 - 15:45, zkuste si načasovat příjezd do centra a příchod na start tak, abyste se rozložili v čase přibližně v pořadí, jak jste se hlásili v přihláškovém systému. Cesta na start vede po místní komunikaci a lesní pěšinou, asi 500 m.

Organizace startu měřeného tréninku:

Místo startu je shodné s místem cíle.

Na startu jsou krabičky NULOVÁNÍ a START. Vše víceméně samoobslužně, jak přijdete, tak běžíte. Jana Nová vás bude na startu řadit, aby stejné kategorie měly rozestup.

Na konci tratě je nutné orazit krabičku CÍL !!

Pak půjdete pěšky zpět do centra.

 

Ražení - čipy a průkazky:

Protože máme "SI krabičky" jen na části kontrol, starší kategorie od HD12 výše dostanou průkazku (u oddíl.stanu) a budou mít smíšené ražení.

Bude-li na kontrole krabička, razí do čipu, jinak do průkazky na příslušné políčko kontroly.

Děti DH10 a DH10L poběží všechno jen s mapou a na čipy (na kontrolách mají všude SI krabičky, pokud je někdo nevezme..).

Průkazku si vyzvednete (a vyplníte ) u oddílového stanu, kde bude Lenka Pavlíčková a Lenka Mirčeva.

 

Pozn.: Veřejnost a neregistrovaní razí do průkazky bez měření času.

 

Výsledky , vyčítání:

V centru u oddíl.stanu, Jindra Houska.

Výsledky budou vyvěšeny poblíž stanu a později na webu (vč.mezičasů).

 

Zvířátkový orienťák – v centru od 14:30 hodin do cca 16:30

 

Pozor - stále platí hygienická opatření, tzn. neshlukovat se,  v centru povinnost nošení roušky, vzdálenosti 2 m. Sportovci na trati nemusí mít roušku.

 

Jiné:

V centru bude „kamenné WC“ s dezinfekčními prostředky v sousední budově, udržujte čistotu! Udržujte též v čistotě les. Nevstupujte do míst těžby a čerstvých pasek. V lese je místy  ostružinový podrost, proto dbejte na krytí dolních končetin. Pozor také na klíšťata. Akce se účastníte na vlastní nebezpečí, účastí na akci dáváte souhlas s použitím a zveřejněním své fotografie pro dokumentační účely. Účastí na akci potvrzujete, že jste zdrávi a nepřišli jste do kontaktu s koronavirem. Za děti odpovídají rodiče.

Děkujeme vlastníkům lesa Colloredo-Mannsfeld a obci Voznice za umožnění konání akce.

Jana B.

—————

Zpět