Oddílové a OB aktuality ke konci března 2020 (aktualizováno 28.3.)

27.03.2020 11:44
Velikonoční soustředění 10.-13.4.2020 , Jindřichov  v Jizerských horách - zrušeno
Z důvodu opatření v boji proti koronaviru se letošní velikonoční soustředění v Jizerských horách, chata MUHU,  nemůže uskutečnit.
 
Soustředění přesunujeme na příští rok do stejného místa.
 
Termínovka tréninků
Hromadné tréninky jsou do odvolání stále zrušeny. 
Avšak protože OB sezóna jednou začne a také je dobré provětrat plíce a posilovat imunitu, tak přibližně každých 14 dní pro Vás bude připravena individuální "OB vycházka do přírody". Informace obdržíte emailem nebo budou na webu.
 
Jak to bude s orienťáckou sezónou v roce 2020?
Sekce OB sděluje k sezóně 2020:
  1. Vedení sekce OB ruší do 25. 5. 2020 všechny závody, kde je sekce OB ČSOS pořádajícím orgánem.

  2. Vedení sekce OB upozorňuje na to, že do doby, než bude možné pořádat hromadné sportovní akce s příslušným počtem účastníků, se budou rušit i další závody pořádané sekcí OB v sezóně 2020.

  3. Vzhledem k reálné možnosti zrušení i dalších závodů v sezóně 2020 připraví soutěžní komise sekce OB úpravu prováděcích předpisů k soutěžím (přesuny mistrovských závodů, počty závodů zařazených do dlouhodobých soutěží, počítání Rankingu, apod.) až po tom, kdy bude jasné, dokdy budou trvat omezení při pořádání hromadných akcí na území ČR.

 
Aktualizace stanov oddílu
V premiérovém provedení elektronického hlasování v našem oddíle se členové, kteří mají právo hlasování na členské schůzi, drtivou většinou vyslovili pro schválení aktualizovaných stanov OK Dobříš, z. s. Aktualizované stanovy založíme do obchodního rejstříku a tím bude tato kapitola uzavřena. Děkujeme všem za spolupráci!
 
Pořádání závodu 1.5. 2020
Závod se 1.5. v tomto termínu neuskuteční. O jeho přesunutí na podzimní sezónu budeme jednat s ČSOS. Pokud nebude v podzimní termínovce místo, budeme žádat o pořádání stejného závodu v příštím roce na jaře. Děkujeme všem členům, kteří se přihlásili  k pořádání závodu na Kazatelně.
 
Rozhodnutí výboru Středočeského krajského svazu ČSOS:
V souvislosti s rozhodnutím Bezpečnostní rady státu, Sdělením sekce OB ČSOS z 27.3.2020 a vývojem situace okolo COVID-19 se ruší závody: 1.5.2020 OK Dobříš
V případě nalezení náhradního termínu se závody mohou uspořádat později.
 
Přihlášky na závody a do Žebříčků A/B
Sledujte pravidelně oddílový přihláškový systém co se týče pořádaných či rušených závodů a přihlášek do Žebříčků A a B. Zde sledujte v poznámkách i to, kdo se může těchto žebříčků případně účastnit.
 
Placení členských příspěvků 2020
Připomínáme, že k 31.3. je termín pro placení členských příspěvků za děti pro rodiny, kde jsou 2 trénující děti i pro dospělé. Č.ú. 2600168236 / 2010. 
Do popisu platby uvádějte jméno, za koho je členský příspěvek placen, a datum narození.
 
Ve zkratce:
1) Děti a mládež (trénující pravidelně). Platí se najednou (tj. včetně dresu) za celorok takto:
a)  za 1 dítě: 2.000,- Kč + roční půjčovné dresu 100 Kč do 28.2.2020
b)  za 2 děti : 3.600,- Kč + roční půjčovné dresu 100 Kč za každého s vlastním dresem do 31.3.2020
c)  za 3 děti: 5.400,- Kč + roční půjčovné dresu 100 Kč za každého do 30.6.2020
d)  za 4 děti: 7.200,- Kč + roční půjčovné dresu 100 Kč za každého do 30.6.2020
 
Potřebujete-li potvrzení pro zdrav.pojišťovnu kvůli příspěvku na sport.činnost, plaťte čl.příspěvek na každé dítě zvlášť a do popisu platby uveďte jméno dítěte a datum narození. 
Fakturu zaměstnavateli (na čl.příspěvek či na cenu za soustředění apod) dohodněte s účetní oddílu emailem předem, zprocesujeme. Potvrzení vystavíme i dospělým ! Pište Janě Bochenkové
 
2) Dospělí a  děti/mládež, registrovaní, které oddíl přihlašuje na závody (bude stejný režim jako v r. 2019):
 - uhradíte roční členský příspěvek v termínu do 31.3.2020
- dospělí: členský příspěvek je odstupňován dle očekávané závodní aktivity (tj. "předplácíte si startovné" ) a sami si ho stanovíte:
3.000   -   2.500  -   2.000   -  1.500   -  1.000   -   500 Kč, minimálně 300 Kč
 - děti z tzv. „modré“ doprovodné skupiny s registrací uhradí roční čl.příspěvek 300 Kč .
 Skutečné náklady (zejm. ) startovné budou této skupině vyúčtovány na konci závodní sezóny.

—————

Zpět