World orienteering day 13.5.2020

  ZRUŠENO

 
Zrušení Světového dne orientačního běhu 2020
 
Rada IOF posoudila vývoj v souvislosti s vypuknutím viru Corona (Covid-19) na vnitrostátní a mezinárodní úrovni. Na základě současné situace, kdy ve většině zemí existují přísná omezení účasti, a kde je přeshraniční cestování značně omezeno, Rada IOF rozhodla, že Světový den orientačního běhu 2020, který se měl konat v časovém rámci 13. až 19. května, se ruší.
 

 

 
Zrušení Světového dne orientačního běhu 2020
Rada IOF posoudila vývoj v souvislosti s vypuknutím viru Corona (Covid-19) na vnitrostátní a mezinárodní úrovni. Na základě současné situace, kdy ve většině zemí existují přísná omezení účasti, a kde je přeshraniční cestování značně omezeno, Rada rozhodla, že Světový den orientačního běhu 2020, který se měl konat v časovém rámci 13. až 19. května, se zrušuje. .